หน้าหลัก | ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์ไคโรแพรกติก | ข้อแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่นๆ | บริการของเรา | ใช้เวลานานเท่าใด? | FAQ | Contact | Links | English
     
Cycles
 
Healing
 

วงจรของการรักษา

เมื่อท่านได้เริ่มการเดินทางสู่สุขภาพที่ดียิ่งๆขึ้นด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกแล้ว เราก็อยากให้ทุกๆท่านทราบว่าในการเดินทางครั้งนี้ท่านจะพบกับอะไรบ้าง  สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการบำบัดแบบไคโรแพรคติก จะเป็นอะไรที่เหมือนกับวงจร  หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการบำบัดด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกนั้น อาจจะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกับว่ามีอาการดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไปชั่วระยะหนึ่ง  แต่ในบางวันอาการก็กลับแย่ลง ตลอดระยะเวลาในการรักษาท่านอาจจะพบว่าในบางช่วงก็ดูเหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นเลย หรือแม้แต่ยิ่งรู้สึกเจ็บหรือตึงมากขึ้นด้วยซ้ำ  กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องปรกติ จนกว่าท่านจะพ้นจากขอบเขตของอาการเสียก่อน  นอกเหนือจากการรู้สึกไปเองและประสพการณ์จริงของท่านแล้ว กระดูกสันหลังของท่านยังอาจจะอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถาวรอยู่ตลอดเวลาก็ได้  ขอให้คำนึงไว้เสมอว่าเรากำลังแก้ไขโครงสร้างกระดูกสันหลังของท่านอยู่ 
คือการขจัดส่วนโค้งที่ไม่ปรกติ  และซ่อมแซมส่วนโค้งที่ปรกตินั่นเอง  ตอนที่กระดูกสันหลังของท่านเริ่มมีปัญหาด้านโครงสร้าง และขณะเดียวกันท่านก็กำลังสูญเสียส่วนโค้งปรกติไปนั้น สิ่งเหล่านี้ได้แทรกแซงการทำงานตามปรกติของระบบประสาทพร้อมทั้งทำให้เกิด
อาการบางประการขึ้นมา 
และตอนนี้เรากำลังทำให้ปัญหาของกระดูกสันหลังของท่านหวนคืนมาใหม่ กระดูกสันหลังของท่านก็ต้องย้อนกลับไปสู่  ระยะของการย้อนรอย เสียก่อน

มีความจำเป็นที่จะต้องให้เป็นไปในลักษณะเช่นนี้ เพราะกระดูกสันหลังของท่านนั้นไม่สามารถที่จะกระโดดจากจุดที่เป็นอยู่
ไปสู่จุดที่ควรจะเป็นได้ในทันที  จะต้องค่อยๆปรับกันไปทีละขั้นทีละตอน และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ดูเหมือนว่าอาการของท่านจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นที่กระดูกสันหลังของท่านกำลังจะทำการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสำคัญที่สุด  เคยมีคนไข้หลายคนที่รู้สึกราวกับว่าตนมีอาการที่แย่ลง ซึ่งที่จริงแล้วกระดูกสันหลังของคนไข้เหล่านั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียว แม้ว่ากระดูกสันหลังจะต้องผ่านขั้นตอนเช่นนี้ก็ตามแต่โชคดีที่
ระยะของการย้อนรอยนั้นเป็นไปโดยเร็ว จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวในช่วงสั้นๆเท่านั้น

ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองกำลังตอบสนอง และมีอาการที่ดีขึ้น?

นี่ละคือเหตุผลที่ทำไมแพทย์จึงต้องทำการทดสอบกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของท่านเพื่อที่จะดูว่า กล้ามเนื้อส่วนที่อ่อนแอนั้นแข็งแรงขึ้นหรือยัง และแข็งแรงอยู่เช่นนั้นตลอดหรือไม่ หากกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นก็จะคงสภาพของการปรับไว้ได้ จากนั้นกระดูกสันหลังก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนผ่านพ้นระยะการย้อนรอยไปได้ในที่สุด ท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไป

ในช่วงที่แพทย์ทำการรักษาท่านนั้น แพทย์จะคอยสังเกตหาสิ่งบ่งชี้ของความคืบหน้าอยู่โดยตลอด ประการแรกคือการปรับให้ความยาวของขาทั้งสองข้างนั้นอยู่ในระดับที่เท่ากันเสียก่อน ผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลทางโครงสร้างกระดูกสันหลังนั้นจะมีขาที่สั้นยาวไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นผลประการแรกของปัญหาดังกล่าว ทีนี้เมื่อท่านเริ่มการย้อนรอย ขาทั้งสองข้างของท่านจะกลับมาเท่ากัน กรณีเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่ารากฐานของกระดูกสันหลังของท่านนั้น กำลังสร้างสมดุลจากด้านหนึ่งสู่อีกด้านหนึ่ง ก็เช่นเดียวกับโครงสร้างใดใดก็ตาม ที่จำเป็นต้องได้ระดับ เพื่อที่ส่วนบนของกระดูกสันหลังจะเรียงเข้าที่พร้อมทั้งได้ระดับอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อเริ่มเป็นเช่นนี้แล้ว จากนั้นกระดูกสันหลังของท่านก็จะเริ่มมีการแก้ไข บังเอิญที่ว่าในบางครั้ง แพทย์จะเป็นผู้สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อน ก่อนที่ท่านจะรู้สึกถึงการพัฒนาดังกล่าวของตนเอง

วิธีที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะวัดความคืบหน้า ก็คือการตรวจด้วยการทดสอบอย่างที่แพทย์เคยทำเมื่อเริ่มการรักษานั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นดรรชนีชี้วัดความคืบหน้าที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ปกติแล้วในช่วงเริ่มต้นของการแก้ไขกระดูกสันหลังนั้น จะเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุด ทั้งนี้เพราะในช่วงแรกๆของการแก้ไขโครงสร้างของกระดูกสันหลังนั้น กระดูกสันหลังจะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งอาจเป็นผลให้รู้สึกไม่สบายตัวได้ เมื่อกระดูกสันหลังเปลี่ยนไปมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งปรกติหรือไม่ก็ตาม ก็อาจจะทำให้เกิดอาการไม่สบายตัวได้เช่นเดียวกัน และเมื่อคำนึงถึงความไม่สบายตัวที่ท่านรู้สึกอยู่แล้วด้วย ก็จะเป็นการง่ายที่ท่านจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุด

บางครั้งในรายที่อาการนั้นเรื้อรังกว่า ความยากลำบากจะเกิดในช่วงหลังๆ และโดยปรกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆกับรากเหง้า กล่าวคือย้อนกลับไปตรงที่ปัญหาโครงสร้างกระดูกสันหลังเริ่มเกิดขึ้นจริงๆ แต่เมื่อเราผ่านพ้นระยะนี้ไปได้ท่านก็จะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆ

 

 

 
 
Maintenance Care is just as important as the first visit. eg. If you only service your car when things go wrong by than its too late. Make sure you treat yourself ahead of time.
 
A Chiropractor will always give you that special feeling your body needs "Relief of Stress & Nerve Pressure" . The good will show on the outside.
 
Being Healthy is a great Pleasure and exercise will help you feel good and will contribute to chiropractic care.
 
Increased Exercise and activities can help sustain and improve chiropractic care.

   
Results

สิ่งที่แพทย็ต้องการให้ท่านได้ทราบ

 

วัตถุประสงค์ของไคโรแพรคติกคือ การทำให้โครงสร้างกระดูกสันหลังอยู่ในสภาวะที่เป็นปรกติ และการทำให้การทำงานของประสาทส่วนต่างๆอยู่ในสภาวะที่ปรกติเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการขจัดส่วนโค้งที่ผิดปรกติของกระดูกสันหลังและการซ่อมแซมส่วนโค้งที่เป็นปรกติ สิ่งนี้จะเป็นการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานตามปรกติของระบบประสาท
ส่วนต่างๆและจะเป็นการส่งเสริมต่อการบำบัด และการบรรเทาจากอาการเจ็บปวด รวมทั้งเป็นการหยุดยั้งหรือทำให้การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังกลับคืนเหมือนดังเดิม ผลของการบำบัดนั้นจะไม่เกิดขึ้นในทันที ต้องใช้เวลา
และในบางครั้งก็อาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านมาพบแพทย์เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดมากๆมาก่อน (ให้ดูรายละเอียดที่วงจรของการรักษาด้วย)
อย่างไรก็ตามหากท่านตอบสนองต่อการปรับแบบไคโรแพรคติก
และมีความคืบหน้าดีขึ้น ท่านก็จะผ่าน “ระยะอันเจ็บปวด” ของการแก้ไขกระดูกสันหลังไปได้ในที่สุด แต่ถ้าความเจ็บปวดนั้นหนักหนาสาหัสเกินไป ก็อาจจะใช้ยาช่วยได้
จนกว่าท่านจะเริ่มพ้นจากความเจ็บปวด หรือ “ระยะของอาการ”

ระยะแก้ไข

เมื่ออาการเจ็บปวดดีขึ้นท่านก็จะเข้าสู่ "ระยะของการแก้ไข" กระดูกสันหลัง และนี่คือช่วงที่ปรกติแล้วเราจะทำให้กระดูกสันหลังนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปรกติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งเราสามารถขจัดส่วนโค้งอันผิดปรกติของกระดูกสันหลัง และซ่อมแซมส่วนโค้งที่เป็นปรกติได้มากเท่าใด กระดูกสันหลังของท่านก็จะแข็งแรงและอยู่ตัวได้มากขึ้นเท่านั้น
และเพราะฉะนั้นก็จะต้านทานต่อการที่ปัญหาซึ่งเคยทำ
ให้ท่านเกิดอาการเจ็บปวดในเบื้องต้นนั้นจะกลับมาใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้การรักษาจะบรรลุผลได้ดีที่สุดด้วยการบำบัด 3 ครั้งต่อ สัปดาห์

ระยะของการคงสภาพ

ต่อไปเราจะเข้าสู่ระยะสุดท้ายของการแก้ไข ซึ่งก็คือ “ระยะของการคงสภาพ” จุดมุ่งหมายของแพทย์คือการแก้ไขกระดูกสันหลังของคนไข้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
และจากนั้นก็จะเป็นการทำให้การแก้ไขนั้นคงอยู่ต่อไป ทั้งนี้โดยการนัดตรวจเป็นระยะๆ ซึ่งความถี่ของการนัดตรวจนี้จะน้อยลงมาก ยิ่งเราสามารถคงสภาพของกระดูกสันหลังที่ได้รับการแก้ไขแล้วนั้นไว้ได้นานเท่าใด
กระดูกสันหลังก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยเฉลี่ยแล้ว “การบำบัดเพื่อคงสภาพ”
นี้จะเป็นประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง

ขอย้ำอีกครั้งว่า จุดหมายของเรานั้นไม่ใช่เพียงแค่การบรรเทาความเจ็บปวดของคนไข้เท่า นั้น แต่เป็นการซ่อมแซมการทำงานและความสมบูรณ์ของกระดูกสันหลังรวมทั้งระบบประสาทและ
ป้องกันการเสื่อมสภาพหรือการ
เสื่อมสภาพที่ต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าการรับประทานยาเพื่อระงับความเจ็บปวดไปตามอาการ
อย่างไรก็ตาม การบำบัดรักษาสาเหตุต่างๆให้ได้อย่างประสพความสำเร็จนั้นจะให้ผลที่ยืนยาวกว่าอย่างแน่นอน
ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการแก้ไขโครงสร้าง นั้นจะแตกต่างกันออกไปอย่างมาก
โดยจะขึ้นอยู่กับอายุ ความเยาว์วัย
ประวัติการรับการรักษาพยาบาล และสภาพโดยทั่วๆไปของกระดูกสันหลังของท่าน

 

การปรับกระดูกสันหลัง

การปรับกระดูกสันหลังสำหรับข้อกระดูกสันหลังด้วยการบำบัด ซึ่งเป็นที่แนะนำกันที่แพทย์ใช้สำหรับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และเนื้อเยื่ออ่อนที่ยึดข้อกระดูกสันหลังให้อยู่กับที่นั้น รับประกันได้ว่าเป็นการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างก็เพียงความสามารถของร่างกายของท่านในการที่จะบำบัดรักษาตนเองเท่านั้น

เมื่อปรับกระดูกสันหลังแล้วร่างกายจะเริ่มทำการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆ ที่จริงแล้วคนไข้จะประสพผลกระทบอย่างเต็มที่ของการปรับดังกล่าวอยู่ไม่ถึง 12-15 ชั่วโมงหลังจากการปรับเท่านั้น และสิ่งนี้คือเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดอาการของคนไข้อาจจะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดได้ อาการของคนไข้จะเปลี่ยนไป และไม่ใช่ลักษณะของความคืบหน้าในอาการของคนไข้ที่แท้จริง แพทย์จะไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายวันของอาการ เท่ากับการที่คนไข้ตอบสนองต่อการรักษาหรือไม่ ทั้งนี้เพราะหากคนไข้ตอบสนอง อาการต่างๆที่ตอบสนองอยู่นั้นก็จะดีขึ้น อาการของท่านจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อาจจะเป็นการยากในช่วงแรกๆที่ท่านจะสังเกตเห็นอาการที่ดีขึ้นนั้น แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะเป็นการง่ายขึ้น ที่ท่านจะสังเกตเห็นได้ ทั้งนี้ในการบำบัดรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของกระดูกสันหลังนั้นไม่มีวิธีอื่นใดที่มีประสิทธิภาพเท่าวิธีนี้

แม้ว่าการแก้ไขกระดูกสันหลังนั้นจะต้องใช้เวลา แต่ก็ยังนับว่าเร็วกว่าการที่อาการต่างๆจะก่อตัวขึ้นตั้งแต่แรกมากนัก และเมื่อมันได้รับการแก้ไขแล้ว ก็จะคงสภาพอยู่เช่นนั้นไปอีกนาน หากไม่มีการได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นอีก รวมทั้งมีการดูแลเล็กๆน้อยๆเพื่อการคงสภาพไว้ แม้จะเป็นเพียงการรักษาเพื่อคงสภาพเป็นครั้งคราวก็จะให้ผลดีต่อการบำรุงกระดูสันหลัง รวมทั้งการทำงานของกระดูกสันหลังได้เสมอ
ด้วยความร่วมมือกัน ด้วยความเข้าใจของท่าน เราจะบรรลุผลสำเร็จในการที่จะปรับปรุงและยืดอายุของสุขภาพที่ดีของท่านได้อย่างแน่นอน

 

 
 

นานเพียงใดกว่าจะเห็นผล?

ขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าท่านต้องการอะไร ถ้าท่านต้องการที่จะกำจัดความเจ็บปวดออก
ไปอย่างเร็วที่สุด ท่านก็ควรจะเข้ารับการรักษาให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้
จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น จากนั้นก็อาจจะลดความถี่ของการรับการรักษาลงได้

หากท่านต้องการได้รับประโยชน์สูงสุดจากไคโรแพรคติก เช่น
การแก้ไขโครงสร้างกระดูกสันหลังในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้ ก็จะต้องใช้เวลานานกว่าการที่จะกำจัดความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียว
ยิ่งความแข็งแรง ความมีเสถียรภาพ
และความคงทนของการแก้ไขกระดูกสันหลังของท่านมีมากเท่าใด
ก็เท่ากับว่าเราเข้าใกล้การแก้ไขสูงสุดได้มากเท่านั้น ฉะนั้นเมื่ออาการของท่านดีขึ้นความถี่ในการเข้ารับการบำบัดก็จะลดน้อยลง
และเข้าสู่ระยะของการบำบัดเพื่อคงสภาพ
ซึ่งการมาพบแพทย์เฉลี่ยเดือนละครั้งนั้นถือว่าทั้งเพียงพอและจำ
เป็นสำหรับการที่จะคงสภาพของการแก้ไข ที่ทำได้แล้วนั้นไว้
ยิ่งกระดูกสันหลังสามารถดำรงผลของการแก้ไขไว้ได้นานเท่า
ใดกระดูกสันหลังก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น
และนี่คือเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดแพทย์จึงหวังว่าคน
ไข้ทุกคนจะปฏิบัติตามนี้เพื่อบรรลุผลในการแก้ไขในระดับที่คนไข้ต้องการ
และจากนั้นก็คงสภาพการของที่ได้แก้ไขนั้นไว้ต่อไป

การแก้ไขโครงสร้างกระดูสันหลังนั้นเป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย และมักจะไม่ง่ายนัก
ทั้งนี้เพราะความท้าทายต่อความอดทนและแน่วแน่ของคนไข้
กล่าวคืออาจจะเป็นเรื่องที่กดดันสำหรับคนไข้ แต่ผลในบั้นปลายที่คาดหวังไว้
เช่น การหยุดยั้งและการระงับการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลัง ซึ่งหมายถึงการยืดระยะเวลาให้กับคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านออกไปอีกหลายๆปีนั้น ในระยะยาวแล้วนับว่าเป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่คุ้มค่าจริงๆ
และคนไข้เองก็จะเป็นคนแรกที่ยอมรับในความจริงข้อนี้

 Dspine
สาขาทองหล่อ ซอย 2
90 ชั้น 3 อาคาร Fifty-fifth Plaza,
ทองหล่อซอย2 , ถนนสุขุมวิท55,
คลองตันเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร: +66 0 2381 4336
โทร: +66 0 84 264 1556
(รถไฟฟ้าBTS สถานีทองหล่อ ทางออก3)
Dspine
สาขาเพลินจิต
888/156 ชั้น15 อาคารมหาทุนพลาซ่า,
ถนนเพลินจิต,
กรุงเทพฯ
โทร: +66 0 2254 5857
โทร: +66 84 264 1596
(รถไฟฟ้าBTS สถานีเพลินจิต ทางออก2)


 
Join us on FaceBook My Video Chanel
 
© 2007 Chiropracticthailand.com
Thailand SEO
| SEO Services | Advertising | Thailand