หน้าหลัก | ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์ไคโรแพรกติก | ข้อแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่นๆ | บริการของเรา | ใช้เวลานานเท่าใด? | FAQ | Contact | Links | English
     
Adjustment?
 
Phases
 

สิ่งที่ทำให้การบำบัดด้านระบบประสาทแตกต่างจากแพ
ทย์อื่นๆ คืออะไร

สิ่งนั้นก็คือ
การเคลื่อนย้ายกระดูกสันหลังเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

การรักษาที่เรียกว่า การเคลื่อนย้ายกระดูกสันหลังนี้
เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะที่ใช้กับข้อต่อกระดูกสันหลัง
เพื่อฟื้นฟูและลดความเจ็บปวดจากเส้นประสาท
ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกอบรมพิเศษ
ทั้งเป็นหนึ่งในการศึกษาของการบำบัด
ด้านระบบประสาท
การทดสอบพิเศษทางกายภาพเช่นเดียวกับการวิเคราะห์
การเอ็กซเรย์และเอ็มอาร์ทีนี้ใช้เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่ง
และประเภทการเคลื่อนย้ายเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู

เทคนิคการเคลื่อนย้ายพิเศษนี้กระทำด้วยมือ
โต๊ะและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
เทคนิควิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปเรียกว่า เทคนิคหลากหลาย
ซึ่งแพทย์ทางกายภาพจะเคลื่อนข้อต่อโดยกระตุ้นอย่าง
เบาและเร็วเป็นการผ่อนคลายข้อหรือที่คนไข้มักเรียกว่า
“กระดูกหักเป๊าะ” เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงกระดูกร้าว
แต่เกิดจากการปล่อยก๊าซในบริเวณข้อต่อนั่นเอง
นอกจากการเพิ่มการเคลื่อนย้ายในข้อต่อแล้ว
ยังเพิ่มการไหลเวียนและบรรเทาการบีบแน่นของปลาย
เส้นประสาทบนข้อต่อกับเส้นระหว่างข้อต่ออีกด้วย
ช่วยคนไข้ที่มีอาการปวดคอ
ปวดหลังอันเกิดจากกล้ามเนื้อกระตุ

 

 

 
 
  กระดูกสันหลังที่แข็งแรงสมบูรณ์
- มีความโค้งที่พอดี
- จังหวะการเคลื่อนไหวของหมอนรองกระดูกนั้นสม่ำเสมอ
- เคลื่อนไหวได้รอบตัวโดยไม่เจ็บปวด
-สามารถที่จะรับมือกับความกดดันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้
  การเสื่อมสภาพในระยะที่ 1
- ความโค้งของกระดูกสันหลังเป็นปกติ
- หมอนรองกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และส่วนประสาทได้รับความเสียหาย
- ท่าทางการเคลื่อนไหวผิดปกติไป
- กำลังลดน้อยถอยลง
- ความสูงอาจจะลดลงด้วย
  การเสื่อมสภาพในระยะที่ 2
- เกิดการผุมากขึ้น หมอนรองกระดูกแคบลง และกระดูกเริ่มผิดรูปร่าง
- อาจเกิดการอุดตันในไขกระดูกสันหลัง
- มีอาการเจ็บและปวดเกิดบ่อยครั้งขึ้น
- เมื่อยล้า
- ความสามารถในการที่จะรับมือกับความกดดันนั้นลดลง
  การเสื่อมสภาพในระยะที่ 3
- ท่าทางการเคลื่อนไหวเสียความสมดุลมากขึ้น
- ประสาทได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น
- เกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นถาวร
- กระดูกเสียรูปอย่างมาก
- เริ่มมีอาการอ่อนแอหรือพิการทางร่างกาย และ/ หรือจิตใจ
- ไร้เรี่ยวแรง และส่วนสูงลดลง
  การเสื่อมสภาพในระยะที่ 4
- กระดูก และกระดูกอ่อนเกิดการเสื่อม
- การประสานกันของกระดูก เจ็บปวดและไม่สบายตัวอย่างต่อเนื่อง
- ส่วนสูงยิ่งลดลง
- ไม่สามารถหันหรือบิดศรีษะได้
- มีความอ่อนแอและพิการทางร่างกาย หรือจิตใจให้เห็น

Dspine
สาขาทองหล่อ ซอย 2
90 ชั้น 3 อาคาร Fifty-fifth Plaza,
ทองหล่อซอย2 , ถนนสุขุมวิท55,
คลองตันเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร: +66 0 2381 4336
โทร: +66 0 84 264 1556
(รถไฟฟ้าBTS สถานีทองหล่อ ทางออก3)
Dspine
สาขาเพลินจิต
888/156 ชั้น15 อาคารมหาทุนพลาซ่า,
ถนนเพลินจิต,
กรุงเทพฯ
โทร: +66 0 2254 5857
โทร: +66 0 84 264 1596
(รถไฟฟ้าBTS สถานีเพลินจิต ทางออก2)


 
Join us on FaceBook My Video Chanel
 
© 2007 Chiropracticthailand.com
Thailand SEO
| SEO Services | Advertising | Thailand