หน้าหลัก | ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์ไคโรแพรกติก | ข้อแตกต่างจากแพทย์สาขาอื่นๆ | บริการของเรา | ใช้เวลานานเท่าใด? | FAQ | Contact | Links | English
     
Chiropractic?
 
Chart
 

การบำบัดด้านระบบกระดูกสันหลังและระบบเส้นประสาทคืออะไร?

การบำบัดด้านระบบกระดูกสันหลังและระบบเส้นประสาทคือ
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เน้นความสามารถใน
การร ักษาร่างกายโดยธรรมชาติ
แพทย์ผู้บำบัดด้านระบบประสาท ดร.ดาเนียล ดี ปาล์มเมอร์ (ค.ศ. 1895) เป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่าเนื่องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
กับระบบประสาทเมื่อมีการทำหน้าที่ผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย
ก็นำไปสู่ความปั่นป่วนในระบบอื่นๆของร่างกายเช่นกัน
ด้วยขีดจำกัดของร่างกาย คือ
ร่างกายรักษาตัวเองและรักษาด้วยการบำบัดด้านระบบประสาท
พยายามที่จะนำการแทรกแซงต่างๆไปใช้กับ
ความสามารถของร่างกายในการรักษาตนเองมาแต่กำเนิด
การบำบัดด้านระบบประสาทเป็นการรักษาแผนใหม่
โดยใช้รากฐานเดิมศิลปะจีนและอียิปต์โบราณทำให้เราเห็นภาพ
การเคลื่อนย้ายกระดูกสันหลังในศตวรรษที่ 5
ก่อนพุทธศักราช นักปราชญ์ชาวกรีก (บิดาแห่งการแพทย์)
ได้พัฒนาทฤษฎีเรื่อง
กลไกกระดูกสันหลังกับบทบาทการเคลื่อนย้ายในร่างกายมนุษย์
อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบการแพทย์อื่นๆได้รับการพัฒนาต่อไปอีก
การเคลื่อนย้ายที่อยู่เพียงเบื้องหลังมาจนกระทั่งปีค.ศ. 1895
เมื่อดรปาล์มเมอร์ทำปรับเปลี่ยนแก้ไขกระดูกสันหลังมนุษย
์ ผู้ซึ่งสูญเสียการรับฟังเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับคอ
คนไข้ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมาได้ยินอีกครั้ง ดร.ปาล์มเมอร์ก็ได้เริ่ม
สอนการนำความคิดของเขาไปใช้ในคลินิก
ตั้งแต่นั้นมาการบำบัดด้านระบบประสาทก็แพร่หลายมาก
ขึ้นในฐานะที่แขนงสาขาอาชีพหนึ่ง
ปัจจุบันมีแพทย์ฝึกหัดด้านนี้มากกว่า 50,000 ราย
เพียงแค่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
100ปีที่ผ่านมามนุษย์ได้รับประโยชน์มากมายจากการบำบัดด้าน
ระบบประสาทโดยไม่ใช้ยาและการผ่าตัดแต่อย่างใด
คนไข้รายใหม่ๆมักไปพบแพทย์ผู้บำบัดด้านระบบประสาท
เพื่อรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยและต่อมาก็ทราบว่าการ
บำบัดด้านระบบประสาททำได้มากกว่านั้นการบำบัดด้าน
ระบบประสาทช่วยให้คนไข้มีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยการ
เคลื่อนย้ายการแทรกแซงเส้นประสาทต่างๆ
ออกจากแนวเส้นกระดูกสันหลัง
และบางครั้งออกจากข้อต่อกระดูกอื่นๆด้วย

 

 
 

กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกันของรากประสาท
ซึ่งจะส่งผลให้อวัยวะต่างๆเหล่านี้ทำงานตามปรกติหรือไม่
   
Spine

What Does a Subluxation do to me?

 
 
การเคลื่อนหรือเหลื่อมกันของกระดูกสันหลัง
(Subluxation)

ความผิดปรกติที่เกิดกับหลังส่วนล่างรวมทั้งกระดูกสันหลัง
ทั้งหมดที่พบกันบ่อยมาก
ก็คือการเคลื่อนหรือเหลื่อมกันของกระดูกสันหลัง
หรือการที่หน้าประกบของข้อต่อนั้นไม่เป็นแนวเดียวกัน
การเคลื่อนหรือเหลื่อมกันของกระดูกสันหลังนั้น
อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงประการเดียว
หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูก
หรืออาการข้อสันหลังติดตรึง (Spondylosis) ร่วมด้วยก็ได้

ความผิดปรกติเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวด
รวมไปถึงทำให้เป็นผลเสียต่อระบบประสาทขณะที่ออกจากช่อง
หรือบริเวณที่อยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลังได้
อาการที่มักจะปรากฏร่วมกับการบีบประสาทก็คือความรู้สึก/การสัมผัสที่ฟั่นเฝือ ซึ่งเป็นการแปรปรเวรของความรู้สึกสัมผัสที่มีการอธิบายกันว่า เป็นอาการปวดแสบปวดร้อนที่รู้สึกเสียวๆคล้ายหนามแทง
หรือความรู้สึกที่พิลึกๆ ความรู้สึก/การสัมผัสที่ฟั่นเฝือที่ปลายแขนขาตอนล่างนั้น
มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับ
หรือถูกทำให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยการเคลื่อนหรือเหลื่อมกันของกระดูกสันหลัง
และการบีบที่ประสาท
วิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขการเคลื่อนหรือเหลื่อมกันของกระดูกสันหลัง
นั้นก็คือการปรับด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติกนั่นเอง

นอกจากนี้การได้รับบาดเจ็บเช่น การพลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานั้นยังอาจจะทำให้เกิดการ
ได้รับบาดเจ็บในกระดูกสันหลัง และหลังช่วงล่างได้อีกด้วย บ่อยครั้งที่การบาดเจ็บเหล่านี้จะทำให้เกิดการยืดออกอย่างเกินควร และการฉีกขาดของเนื้อเยื่อหุ้มกระดูกได้
เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นบุคคลดังกล่าวอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมาก
รวมทั้งไม่สามารถที่จะและเคลื่อนไหวได้

การจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยไคโรแพรคติกตั้งแต่เริ่มมีอาการนั้น
เป็นสิ่งสำคัญมาก ในการที่จะหลีกเลี่ยงความพิการในระยะยาว และความรุนแรงยิ่งขึ้นของอาการใดใดดังกล่าวข้างต้นนั้น

 

Dspine
สาขาทองหล่อ ซอย 2
90 ชั้น 3 อาคาร Fifty-fifth Plaza,
ทองหล่อซอย2 , ถนนสุขุมวิท55,
คลองตันเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร: +66 0 2381 4336
โทร: +66 0 84 264 1556
(รถไฟฟ้าBTS สถานีทองหล่อ ทางออก3)
Dspine
สาขาเพลินจิต
888/156 ชั้น15 อาคารมหาทุนพลาซ่า,
ถนนเพลินจิต,
กรุงเทพฯ
โทร: +66 0 2254 5857
โทร: +66 0 84 264 1596
(รถไฟฟ้าBTS สถานีเพลินจิต ทางออก2)


 
Join us on FaceBook My Video Chanel
 
© 2007 Chiropracticthailand.com
Thailand SEO
| SEO Services | Advertising | Thailand